Meer gerechtigheid voor weeskinderen in nood

De opbrengsten van Run for Joyce komt volledig ten goede aan Huize Joyce in China. Dit is een kindertehuis welke door een Nederlands echtpaar is opgericht. Het tehuis biedt onderdak, liefde, voeding en onderwijs aan gehandicapte weeskinderen. Het tehuis bestaat inmiddels ruim 15 jaar. De laatste jaren groeit het aantal weeskinderen in Huize Joyce hard, inmiddels wordt aan bijna 60 kinderen onderdak, de nodige zorg en onderwijs gegeven. De noodzaak voor (financiële) ondersteuning is daarom groot.

Huize Joyce in China

Verdere Ondersteuning

Naast de financiële ondersteuning vanuit de opbrengsten van de jaarlijkse run helpt Stichting Run for Joyce ook stagiaires die vanuit Nederland stage willen lopen in Huize Joyce. Daarnaast verzorgt Stichting Run for Joyce de werving en afhandeling van sponsorouders voor sponsorkindjes in het tehuis.

Initiatiefnemer Run for Joyce Niels Visser “Ik ben meerdere keren werkzaam geweest onder gehandicapte weeskinderen in China. En telkens weer werd ik geraakt door deze kinderen die zijn achtergelaten door hun vader en moeder. Een kind dat net zoveel waard is als jij en ik, maar om wat voor reden dan ook verder moet leven zonder papa en mama.”

 

Kinderen in het tehuis

Hardlopers

Sponsorkindjes

Ze hebben uw hulp nodig!

Onderdak

Het tehuis biedt onderdak, liefde, voeding en onderwijs aan gehandicapte weeskinderen.

De Run

De jaarlijkse Run for Joyce zorgt voor een deel van de financiële ondersteuning van het tehuis.

Sponsoring kind

Ook is het mogelijk om een kindje in het tehuis te sponsoren met een maandelijkse financiële bijdrage.
Weeskinderen met gitaar
  • Aantal Hardlopers
  • Aantal Sponsorkindjes
  • Netto Jaaropbrengst

Wilt u onze stichting en daarmee de kinderen helpen?

Hier ziet u een overzicht van de resultaten van de Stichting Run for Joyce van de afgelopen jaren 2013 tot en met 2016.

Wilt u onze stichting en daarmee de kinderen in Huize Joyce helpen? Opdat wij aan de gehandicapte weeskinderen ook in de komende jaren onderdak, liefde, voeding en onderwijs kunnen geven?

Help dan mee om onze doelen in 2017 te halen!

 

Share This